Delegation av beslut om minimiupplaga av doktorsavhandlingar

  • Diarienummer: SAMFAK 2021/144
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-11-11
  • Granskat: 2021-11-19
  • Kontakt: Johanna Andersson Raeder johanna.andersson.raeder@uu.se
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-11-18