Riktlinjer för arvodering av studenter på grundnivå och avancerad nivå i styrelser, nämnder och råd

  • Diarienummer: UFV 2020/2153
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2021-05-25
  • Granskat: 2021-09-17
  • Kontakt: per.grangsjo@uadm.uu.se
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15