Arbetsordning för teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2021/38
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-09-07
  • Granskat: 2021-11-17
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Regler

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-11-18