Verksamhetsplan 2021 - Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2020/74
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-11-05
  • Granskat: 2021-11-17
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Verksamhetsplanering och uppföljning

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-11-18