Process för att utse promotor och hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2021/70
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-06-03
  • Granskat: 2021-08-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dokumentet beslriver den process och tidsplan för att utse promotor och hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Senast uppdaterad: 2021-04-15