Årsredovisning 2020 Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

  • Diarienummer: TEKNAT 2019/42
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2021-04-20
  • Kontakt: Anna Sjölander
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Uppföljning

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap sammanställer varje år en årsredovisning som fastställs av fakultetsnämnden. I årsredovisningen redovisas och kommenteras verksamhetens resultat.

Senast uppdaterad: 2021-04-15