Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom historisk-filosofiska fakulteten

  • Diarienummer: HISTFILFAK 2020/73
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-11-17
  • Granskat: 2021-10-22
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna grundar sig på högskoleförordningens kapitel 5, 6, 7 och 12, samt de lokala föreskrifterna Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU, UFV 2012/2057) och Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (RUF, beslut 2020-08-25, UFV 2019/641).

Riktlinjerna har tagits fram av historisk-filosofiska fakultetens kvalitetsutskott för forskning och forskarutbildning, beretts tillsammans med institutionernas studierektorer på forskarutbildningsnivå samt beslutats av fakultetsnämnden.

Senast uppdaterad: 2021-11-18