Anvisningar för rekrytering av adjungerade lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Diarienummer: MEDFARM 2018/164
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2018-03-21
  • Granskat: 2021-03-26
  • Kontakt: Martin Wahlén
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-11-18