Riktlinjer för ägarstyrning och förvaltning av UUs holdingbolag, Uppsala universitet Invest AB

  • Diarienummer: UFV 2020/2427
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2020-12-17
  • Granskat: 2021-01-21
  • Kontakt: Håkan Mo hakan.mo@uadm.uu.se
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner