Verksamhetsplan 2021 - Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

  • Diarienummer: HUMSAM 2020/33
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • Beslutsdatum: 2020-09-24
  • Granskat: 2021-10-25
  • Kontakt: Jonas Svensson
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-11-18