Verksamhetsplan 2021 Språkvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SPRÅKFAK 2020/7
  • Beslutsfattare: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-10-22
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Verksamhetsplanering och uppföljning

Ladda ner