Verksamhetsplan 2021 Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2020/57
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-11-10
  • Granskat: 2021-01-13
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Verksamhetsplanering och uppföljning

Ladda ner