Anvisningar för antagning till docent - Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2012/56
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-01-01
  • Granskat: 2021-02-01
  • Kontakt: Terese Kanellopoulos Sundström terese.kanellopoulos_sundstrom@uadm.uu.se
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Krav för antagning till docent vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Anvisningarna gäller from 2018-01-01

Senast uppdaterad: 2021-04-15