Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2017/71
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2019-01-29
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner