Riktlinjer för antagning som excellent lärare vid Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2011/82
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2014-03-11
  • Granskat: 2021-01-13
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15