Kompletterande riktlinjer för befordran till professor - Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2011/82
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2012-04-23
  • Granskat: 2021-05-05
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15