Riktlinjer för antagning av docent - Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2016/31
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2016-12-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner