Mål och strategier Teologiska fakulteten 2016-2020

  • Diarienummer: TEOLFAK 2015/26
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2016-12-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Måldokument

Ladda ner