Verksamhetsplan 2020 Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2019/47
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2019-11-08
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner