Arbetsordning för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2017/95
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2019-12-12
  • Granskat: 2020-01-09
  • Kontakt: Daniel Gillberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I enlighet med bestämmelser i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) utformas arbetsordning för Uppsala universitet omfattande universitetets övergripande organisation, arbetsfördelning mellan konsistorium och rektor, delegering av beslutanderätt, handläggningen av vissa ärenden samt formerna i övrigt för verksamheten.