Riktlinjer avseende ansökningar till och beviljade medel från federala amerikanska finansiärer

  • Diarienummer: UFV 2011/1687
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2011-10-25
  • Granskat: 2020-08-13
  • Kontakt: Carin Marciszko
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Regelverk angående ekonomiska intressekonflikter