Gemensam periodindelning läsåret 2021-2022 för Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2020/45
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-06-04
  • Granskat: 2021-11-17
  • Kontakt: Linda Stafbom
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Samhällsvetenskapliga fakultetens samtliga kurser ska ha samma periodindelning. Syftet med gemensam periodindelning för hela fakulteten är att underlätta institutionernas planering och studenternas rörlighet mellan olika ämnen. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18