Dokumenthanteringsplan 2020

  • Diarienummer: UFV 2020/1286
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2020-06-08
  • Granskat: 2021-04-06
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Reviderad dokumenthanteringsplan, mars 2021, kommer en ny version under året. Revidering pågår. 

I dokumenthanteringsplanen finner du vilka handlingar som ska diarieföras i W3D3-diariet för Uppsala universitet, arkiveras eller gallras.

Ersätter dokumenthanteringsplan UFV 2019/882.

Senast uppdaterad: 2021-11-18