Rikltinjer för sabbatstermin för samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2020/7
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-01-30
  • Granskat: 2021-11-17
  • Kontakt: Jonas Svensson
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Samhällsvetenskapliga fakulteten beviljar sabbatstermin för professorer i syfte att möjliggöra extra forskningsfördjupning under en specifik period om 6 månader.

Denna rikltinje beskriver förutsättningarna för sabbatstermin samt handläggningsordning. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18