Riktlinjer för uppdragsutbildning

  • Diarienummer: UFV 2013/1432
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2015-12-15
  • Kontakt: Kay Svensson
  • Handläggande organisation: Avdelningen för externa relationer
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppdragsutbildning regleras enligt förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Högskoleverket har i kompletterande föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor meddelat att varje lärosäte ska fastställa riktlinjer för sin uppdragsutbildning. Uppsala universitet har beslutat om följande riktlinjer för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.