Verksamhetsplan 2021 Juridiska fakulteten

  • Diarienummer: JURFAK 2020/72
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-11-24
  • Granskat: 2021-02-19
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15