Verksamhetsplan 2020 Juridiska fakulteten

  • Diarienummer: JURFAK 2019/66
  • Beslutsfattare: Juridiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2019-11-26
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner