Arbetsformer för konsistoriet vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2019/2264
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2019-12-12
  • Granskat: 2019-12-20
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I detta dokument regleras arbetsformer för konsistoriet vid Uppsala universitet. Grundläggande regler om organisation och uppgifter regleras i Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2017/95).

Dokumentet träder i kraft 2020-01-01.