Verksamhetsplan 2020 - Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap - Uppsala universitet

  • Diarienummer: HUMSAM 2019/12
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • Beslutsdatum: 2019-09-25
  • Granskat: 2020-12-15
  • Kontakt: Jonas Svensson
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Verksamhetsplanering och uppföljning

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap har det övergripande ansvaret för verksamheten inom det område som utgörs av de teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskap-liga, samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna och fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper samt följande intendenturområden: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget och Observatoriet. 

Konsistoriet har beslutat om uppdrag och tilldelat ekonomiska medel till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap i verksamhetsplanen som fastställdes 2019-06-12 (UFV 2019/118). Områdesnämnden beslutar om fördelning av medel och uppdrag till fakultetsnämnderna samt ger uppdrag till intendenturområdena inom området.

Senast uppdaterad: 2021-04-15