Verksamhetsplan - vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

  • Diarienummer: TEKNAT 2020/4
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2020-10-20
  • Granskat: 2021-11-03
  • Kontakt: Anna Sjölander
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

För verksamhetsplan 2021 finns en kompletterande del från 9 februari 2021 i separat fil ovan.

Äldre verksamhetsplaner finns i medarbetarprotalen: https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/verksamhetsplaner/verksamhetsplanering

Senast uppdaterad: 2021-11-18