Verksamhetsplan - vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

  • Diarienummer: TEKNAT 2019/42
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2019-10-22
  • Granskat: 2019-12-11
  • Kontakt: Anna Sjölander
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Äldre verksamhetsplaner finns i medarbetarprotalen: https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/verksamhetsplaner/verksamhetsplanering