Verksamhetsplan 2020 Fakulteten för utbildningsvetenskaper

  • Diarienummer: UTBVET 2019/1190
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2019-10-24
  • Granskat: 2019-11-14
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper ska verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom fakultetens ansvarsområde samt främja en långsiktig och högkvalitativ samverkan med olika aktörer.

Fakultetens verksamhetsplan baseras på de förutsättningar som anges i Uppsala universitets verksamhetsplan och verksamhetsplanen för Områdesnämndens för humaniora och samhällsvetenskap.