Riktlinje för antagning av docenter

  • Diarienummer: MEDFARM 2016/631
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2017-09-19
  • Kontakt: Martin Wahlén
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Regelverk för antagning av docenter inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci.