Riktlinjer för åtgärder i samband med beviljandet av vissa forskningsbidrag inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Diarienummer: MEDFARM 2013/55
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2014-01-30
  • Granskat: 2019-12-11
  • Kontakt: Martin Wahlén
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Regler om åtgärder i samband med beviljandet av vissa forskningsbidrag