Former för att utse ledamöter för övriga anställda i universitetskollegiet (tillika permanent hörandeförsamling) För perioden 2019-10-15 - 2022-10-14.

  • Diarienummer: UFV 2019/829
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2019-09-26
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Malin Lindström
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Konsistoriet beslutar om former för att utse 11 ledamöter och 11 suppleanter för övriga anställda till universitetskollegiet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18