Riktlinjer för funktion som betygsombudman

  • Diarienummer: UFV 2003/1180
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2019-09-10
  • Kontakt: Cilla Häggkvist
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjer för funktion som betygsombudsman

Senast uppdaterad: 2021-04-15