Riktlinjer för användning av stipendier för finansiering av utbildning på forskarnivå - teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2018/141
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2019-09-10
  • Granskat: 2021-11-15
  • Kontakt: Susanne Paul
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dessa riktlinjer reglerar förutsättningar och avgränsningar för studiefinansiering med stipendier
inom utbildning på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. De beskriver grundläggande utgångspunkter kring finansiering genom stipendier, förutsättning för samarbete - och avtal - med stipendiegivare samt ev undantag. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18