Riktlinjer för hantering och bevaring av mänskliga kvarlevor vid Uppsala universitets museer

  • Diarienummer: UFV 2014/1374
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2014-11-18
  • Kontakt: Margaretha Andersson
  • Handläggande organisation: Uppsala universitet musik och museer
  • Dokumenttyp: Regler

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15