Ersättning till sakkunniga i rekryterings- och befordringsärenden samt fakultetsopponent - Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2012/17
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2012-02-16
  • Granskat: 2021-02-01
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Ersättning till sakkunniga i rekryterings- och befordringsärenden samt fakultetsopponent m m fr o m 2012-03-01 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Senast uppdaterad: 2021-04-15