Arbetsordning för områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

  • Diarienummer: HUMSAM 2013/35
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • Beslutsdatum: 2013-11-27
  • Granskat: 2019-11-15
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Regler

Ladda ner