Verksamhetsplan 2019 - Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2018/111
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-11-08
  • Granskat: 2019-02-01
  • Kontakt: Jonas Svensson
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Konsistoriet fastställde verksamhetsplanen för Uppsala universitet den 14 juni 2018. Beslutet innehåller uppdrag till varje vetenskapsområde vad avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och omfattar kalenderåret 2019.

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap fastställde en verksamhetsplan för vetenskapsområdet den 26 september 2018. Beslutet innehåller uppdrag till fakultetsnämnderna inom området vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå för kalenderåret 2019 (Bilaga 1). 

Samhällsvetenskapliga fakulteten fastställde en verksamhetsplan för fakulteten den 8 november 2018. Beslutet innehåller uppdrag till institutionerna inom fakulteten vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå för kalenderåret 2019.
 

Senast uppdaterad: 2021-04-15