Mål och strategier - Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2014/114
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2017-01-25
  • Granskat: 2019-02-01
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Mål och strategier

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Följande mål- och strategidokument för verksamhetsåren 2016–2019 är tänkt som stöd för samhällsvetenskapliga fakultetens och de ingående institutionernas verksamhet samt kompletterar Mål och strategier för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap samt Mål och strategier för Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-04-15