Ersättning till doktorander och studenter i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och dess underorgan

  • Diarienummer: SAMFAK 2018/13
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-03-07
  • Granskat: 2021-02-01
  • Kontakt: Linda Stafbom
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15