Delegation till institutioner inom Samhällsvetenskapliga fakulteten att fastställa kursplaner

  • Diarienummer: SAMFAK 2007/131
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2007-05-31
  • Granskat: 2019-02-01
  • Kontakt: Linda Stafbom
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har delegarat fastställandet av kursplaner till institutionerna vid fakulteten. Kursplanerna ska fastställas av institutionsstyrelsen och får inte delegeras vidare till underorgan.