Arbetstid för lärare i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och dess underorgan

  • Diarienummer: SAMFAK 2018/7
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-02-01
  • Granskat: 2019-02-01
  • Kontakt: Linda Stafbom
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Lärare med förtroendeuppdrag som ledamöter i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och dess underorgan avsätter en stor del av sin arbetstid för att fullgöra dessa uppdrag.
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden menar att ledamöterna ska beredas utrymme i sin planerade årliga tjänstgöring vid respektive institution fördessa arbetsinsatser. Nämnden har sammanställt hur många arbetstimmar som skall vikas för dessa uppdrag.