Verksamhetsplan 2019 - Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2018/47
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2018-11-12
  • Granskat: 2019-02-01
  • Kontakt: Katarina Westerlund
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Verksamhetsplanering och uppföljning

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Teologiska fakulteten är landets största utbildnings- och forskningsenhet i religionsvetenskap och angränsande områden. I ett nordiskt perspektiv är fakulteten en av de stora aktörerna och i bredare internationell jämförelse är fakultetens verksamhet stor och mångfacetterad. Verksamheten är vital och rymmer utöver basverksamheten vid teologiska institutionen, Centrum för forskning om religion och samhälle, Forum för judiska studier och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism.

Verksamhetens integrerade forsknings- och utbildningsmiljö med dess ämnesmässiga bredd ger unika förutsättningar att utveckla nya kunskapsområden genom gränsöverskridande samarbeten.