Riktlinjer för uppdragsforskning vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2013/799
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2013-06-18
  • Granskat: 2019-10-04
  • Kontakt: Camilla Lööw Lundin
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner