Rutin vid inrättande av gemensam utbildning på forskarnivå

  • Diarienummer: UFV 2018/681
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2018-06-18
  • Granskat: 2020-03-24
  • Kontakt: Torsten Blomkvist
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2021-04-15