Skyddskrav för termostatrum och frysar

  • Diarienummer: UFV 2011/580
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2018-11-20
  • Granskat: 2019-11-14
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Universitetet har en verksamhetsförsäkring hos Kammarkollegiet. För att universitetets egendom ska täckas av verksamhetsförsäkringen är det viktigt att alla villkor enligt försäkringen uppfylls.

Inom universitetet används ett stort antal termostatrum (frysrum, kylrum, klimatrum) och olika typer av frysar för förvaring av värdefull egendom (t.ex. forskningsmaterial).Prefekt/motsvarande har ansvaret för institutionen/motsvarandes frysar och termostatrum.

Utgående från Kammarkollegiets villkor och krav för termostatrum och frysar har följande skyddskrav fastställts.