Riktlinjer för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet

  • Diarienummer: TEKNAT 2014/214
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2018-10-24
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

För biträdande universitetslektorer som innehar en fyraårig anställning gäller Riktlinjer för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, TEKNAT 2014/214 vid befordran till universitetslektor.

För biträdande universitetslektorer som innehar en sexårig anställning samt universitetsadjunkter gäller Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet .