Anvisningar för utarbetande av utbildningsprogram som leder till gemensam examen

  • Diarienummer: UFV 2015/334
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2018-11-20
  • Granskat: 2019-10-01
  • Kontakt: Anders Gardikro
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Riktlinjer för inrättande uppföljning och avveckling av utbildningsprogram, huvudområden och biområden (UFV 2015/184) anges att studentavdelningen ska ta fram kompletterande anvisningar för utarbetande av utbildningsprogram som leder till gemensam examen.

Detta dokument, fastställt vid Studentavdelningen, innehåller dessa kompletterande anvisningar.