Verksamhetsplan 2019 - vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

  • Diarienummer: TEKNAT 2018/34
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2018-10-24
  • Granskat: 2019-11-14
  • Kontakt: Anna Sjölander
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Verksamhetsplanering och uppföljning

Ladda ner